Okretni mehanizam i tapecirani nasloni. Samoregulirajući mehanizam
s položajem zaključavanja, podesivi lumbalni oslonac.