Za masivni parket se koriste hrast ili jasen. Radi se o ekonomičnoj uporabi drva što se odražava u cijeni. Debljina daščica je 8 mm. Polaže se punopovršinskin lijepljenjem na suhe i čvrste podloge. Obično se brusi i lakira 3 puta tako da se dobije vrhunski sjaj i glatkoća.

Dimenzije:

- dužina: 300mm - 500mm

- širina: 30mm - 60mm

- debljina: 22mm

SHEME SLAGANJA

Engleski vez

 

Riblja kost

 

Engleski vez - dvostruki

 

Riblja kost - dvostruka

 

Staronjemački vez

 

Kocka