Više od 5000 referenci u raznim granama djelatnosti, u Hrvatskoj i inozemstvu (pretežno tržište namještaja EU).


2020

Slovački centar za kulturu Našice

Županija Brodsko-posavska

Tehnika Zagreb

Klinička bolnica "Sveti duh"

Osnovna škola Blage Zadre


2019

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Cesting Osijek

Ekosustav Vukovar

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

HEP toplinarstvo

COOR Virovitica

Hrvatska Schönstattska obitelj

OTOS

Mesna industrija Ravlić

Hotel ergela farma Višnjica

Adria Electronic

Hotel Turist Zadar


2018

Hotel Cornaro

ACG-LUKAPS

Turističko naselje Fenomen Plitvice

Papuk d.o.o.

Adriatic Luxury Hotels

Intercommerce

Grad Senj

Vodoprivreda Zagreb

Brid Čakovec

Grad Orahovica

Hotel Barba Starigrad

Državne nekretnine

MEP Rijeka

Primorsko-goranska županija

Brana Virovitica

Grad Dubrovnik

Grad Kutina

Radlovac d.o.o.

Vukovarsko-srijemska županija

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek


2017

Hotel More Dubrovnik

Hotel Split

Velaris Supetar

RIT Croatia

Manas d.o.o. Split

We Love IT Osijek

Plamen d.o.o. Požega

DIV d.o.o. Samobor

Sport-Bet Slavonski Brod

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Rijeka

Općina Dežanovac

Bjelovarsko-križevačka biskupija

HTP Korčula

016_valamar
Hotel Valamar


2016

001_sveuciliste_u_rijeci
Sveučilište u Rijeci

055_importane_resort
Importanne hoteli

062_drzavni_ured_za_obnovu
Državni ured za obnovu i
stambeno zbrinjavanje

063_porezna_uprava
Porezna uprava

 

064_mup
Ministarstvo unutarnjih
poslova

010_croatia-osiguranje
Croatia osiguranje

027_podravka
Podravka

005_sveuciliste_u_zadru
Sveučilište u Zadru

042_vemo
Vemo trade - proizvodnja
plastičnih vrećica

015_koncar_dst
Končar – Distributivni i
specijalni transformatori

036_ktc
KTC

037_plodine
Plodine


Gradsko poglavarstvo Grubišno Polje

Grad Županja


Općina Končanica


Poljoprivredni fakultet u Osijeku


Sisačko-moslavačka županija

046_grad_vtc
Grad Virovitica


Grad Beli Manastir

 

Medicinski fakultet
J.J.Strossmayer Osijek


2015

047_grad_zagreb
Grad Zagreb

026_ht
Hrvatski telekom

025_ministarstvo_financija
Ministarstvo financija

017_hotel_palace
Hotel Palace Zagreb

033_komunalac_pozega
Komunalac Požega

007_zaba
Zagrebačka banka

073_pravni_fakultet
Pravni fakultet
Sveučilište u Zagrebu

 

031_plin_vtc
Plin VTC

056_hzjz
Hrvatski zavod za
javno zdravstvo

069_merkur
Klinička bolnica Merkur

013_hep_proizvodnja
HEP-Proizvodnja

012_hep_ods
HEP - Operator distribucijskog
sustava

048-grad_st
Grad Split

 

049_primorsko-goranska
Primorsko-goranska županija

011_hep
Hrvatska elektroprivreda

074_fesb_st
Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje

019_kbc_rijeka
Klinički bolnički centar Rijeka

030_kras
Kraš

028_viro
Viro tvornica šećera

023_ministarstvo_pravosudja
Ministarstvo pravosuđa

044_lagermax
Lagermax Hrvatska

051_grad_vukovar
Grad Vukovar - gradsko
poglavarstvo

014_hrvatski_operator_prijenosnog_sustava
Hrvatski operator prijenosnog
sustava


2014

003_sveuciliste_u_zagrebu
Sveučilište u Zagrebu


2013

008_pbz
Privredna banka Zagreb

050_viroviticko_podravska
Virovitičko - podravska
županija

006_hnb
Hrvatska narodna banka


2012

066_hgk
Hrvatska gospodarska
komora

018_plitvicka_jezera
Nacionalni park Plitvička
jezera

024_ministarstvo_poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede

032_virkom
Virkom

038_petrokemija
Petrokemija Kutina


2011

029_vindija
Vindija

045_osimpex
Osimpex

068_kbc_zagreb
KBC Zagreb

 

002_vstmi_virovitica
VSMTI Virovitica


2010

009_hbor
Hrvatska banka za obnovu i
razvitak

041_elmo
Elmo

058_zavod_za_javno_zdravstvo_andrija_stampar
Nastavni zavod za javno
zdravstvo dr. Andrija Štampar

 

072_saponia
Saponia Osijek

065_dip
Državno izborno povjerenstvo
Republike Hrvatske


PRETHODNE GODINE / STALNI KUPCI

004_sveuciliste_u_osijeku
Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku

070_exportdrvo
Exportdrvo

020_kbc_dubrava
Klinička bolnica Dubrava

021_ministarstvo_regionalnog_razvoja
Ministarstvo regionalog
razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva

022_ministastvo_regionalnog_razvoja
Ministarstvo regionalnoga
razvoja i fondova Europske
unije

040_borovo
Borovo

034_papuk
Park prirode Papuk

035_hrvatske_vode
Hrvatske vode

039_belupo
Belupo

043_sila
Sila

 

052_splitko_dalmatinska
Splitsko - dalmatinska
županija

067_hrt
Hrvatska radiotelevizija

053_zagrebacki_holding
Zagrebački holding

 

054_rijecka_nadbiskupija
Riječka nadbiskupija

059_dom_zdravlja_vtc
Dom zdravlja virovitičko -
podravske županije

075_siemens
Siemens Hrvatska

071_osijek_koteks
Koteks Osijek

061_hrvatske_sume
Hrvatske šume


Yasenka


Hotel Katarina Dugopolje