Program Spektar je uredski namještaj proizveden iz troslojne iverice kvalitete E1, furnirane hrastovim furnirom. Kombinacije boja su furnir bajcan na boju trešnje te crnu boju. Spektar ima najveći priznati nivo kvalitete Q1 te ispunjava ekološku normu zaštite okoliša E1 Predstavlja organizirano i funkcionalno radno mjesto, prilagođeno svakom prostoru i radnom zadatku. Brojnost elemenata i kombinacija omogućava kvalitetno opremanje kako pojedinačnih tako i grupnih radnih prostora.

Brošure