znakovi_hrvatska_kvaliteta

Znak "Hrvatska kvaliteta("Croatian Quality") je znak Hrvatske gospodarske komore i kupcu treba biti jamstvo da se radi o proizvodima koji jamačno predstavljaju sam vrh svjetske ponude u svojoj klasi.

iso-9001

ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom - Zahtjevi je norma od oko 30 stranica koju je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) sustava upravljanja kvalitetom. Uspješno implementiran sustav je opće prihvaćen način rada kojim osiguravamo sadašnjim i budućim  partnerima kvalitetu proizvoda ili usluga.

iso-14001

Norma ISO 14001:2015 naziva "Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu" propisuje zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji organizacijama omogućuju razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša. Napisana je tako da ju je moguće primijeniti na sve tipove i veličine organizacija i prilagoditi različitim zemljopisnim, kulturološkim i društvenim uvjetima pri čemu sustav upravljanja okolišem omogućuje organizaciji razvoj politike o okolišu, određivanje ciljeva i procesa kojima će ostvariti opredjeljenje svoje politike, poduzimanje potrebnih aktivnosti za poboljšanje vlastitih učinaka na okoliš te usklađivanje svog sustava sa zahtjevima same norme.

znakovi_10_god

znakovi_e1

E (Euroclass) 1 je oznaka dozvoljene razine formaldehida sukladno EU normama (max. 8mg/100g suhe tvari). Ploče sa oznakom E1 spadaju u klasu s najmanjom količinom emisije formaldehida.

znakovi_2_god

Žig ZelEn je vizualni element zaštićen u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo i Međunarodnom registru žigova koji vodi Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo - WIPO. Služi kupcima da na svojim proizvodima i promotivnim materijalima označe da su korisnici proizvoda HEP Opskrbe - električne energije dobivene isključivo iz obnovljivih izvora.

znakovi_mobil

Mobil optimum je znak Hrvatske gospodarske komore i priznanje za kvalitetu proizvoda. Podrazumijeva  najviše ocijene za proizvode i projekte za pojedinačne proizvode i garniture. Provodi se s ciljem podizanja kvalitete proizvoda, poticanja razvoja novih proizvoda i povećanja konkurentnosti na međunarodnom tržištu, racionalne primjene resursa te stručne potpore promotivnim i marketinškim aktivnostima.

znakovi_q1

Q1 je znak kvalitete koji garantira da namještaj zadovoljava najviše razine kvalitete u pogledu izdržljivosti, otpornosti površine i kakvoće materijala izrade.

znakovi_fsc

FSC znak označava da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Dozvolu za izdavanje znaka izdaje neovisno međunarodno tijelo FSC - The Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šuma).

znakovi_zlatna_kuna

Zlatna kuna je priznanje Hrvatske gospodarske komore, temelji se na izračunu utvrđenih pokazatelja. Primjereno se vrednuje i ukupni poslovni ugled trgovačkih društava, njihov utjecaj na razvoj djelatnosti kojoj pripadaju, kao i doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva u cjelini. Pokazatelji koji se vrednuju su: bilanca stanja i računa dobiti i gubitka, pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, profitabilnosti, zaposlenosti, analiza prihoda, snaga poduzeća, imovina.

znakovi_iway

IWAY je Kodeks koji dodijeljuje IKEA i temelji se na međunarodnim konvencijama i deklaracijama. Obuhvaća područja kao što su radni uvjeti, sprečavanje dječjeg rada, zaštita okoliša, odgovorno upravljanje šumama itd. Zahtjeva: zabranu dječjeg rada, zabranu prisilnog rada, zabranu diskriminacije, slobodu udruživanja, osiguranu barem minimalnu zakonsku plaću i plaćene prekovremene sate, sigurnu i zdravu radnu okolinu, prevenciju zagađenja zraka, zemlje i vode te učinkovitu potrošnju energije